• Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune 

   Vardheim, Ingvild; Groven, Trine Riis (Research report, 2014-09-01)
   I denne rapporten har vi sett på barneverntjenesten i Kongsberg, med særlig fokus på effektivisering og økonomisering innad i tjenesten. Rapporten er ment som et grunnlag for å planlegge fremtidig drift av barneverntjenesten ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Ore skole i Farsund kommune. Notat om konsekvenser av en nedleggelse 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-01-31)
   Hvilke konsekvenser har en nedleggelse av Ore skole? Vi har vurdert behov og kapasitet i de to naboskolene Borhaug og Vanse, utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomi og organisering. De økonomiske ...
  • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)