• Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv 

   Berge, Ola K.; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-02-28)
   I dette notatet redegjør vi for en undersøkelse blant ut- og innflyttere fra Tinn i 2011. Undersøkelsen er bestilt av Tinn kommune og har som mål å skaffe kunnskap om hvorfor folk flytter fra og til Tinn, hva som kunne ha ...
  • Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi. Evaluering av 12k trainee i Vestfold 

   Berge, Ola K.; Hvitsand, Christine (Research report, 2013-02-19)
   Kommunene i 12 K-samarbeidet i Vestfold, opplever det som en utfordring å rekruttere de gode fagfolkene til kommunale stillinger. Utdannede ingeniører velger i større grad stillinger i det private næringsliv på grunn av ...