• Deling av Tysfjord kommune. Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2014-10-15)
   Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, ...
  • Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO. Vega kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Støren, Helge; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2012-10-19)
   Rapporten er en evaluering av skole, barnehage og SFO i Vega kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, økonomisk rapportering og organisering.
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. Volda kommune 

   Thorstensen, Audun; Vardheim, Ingvild; Baksås, Tor Erik; Holte, Geir Idar (Research report, 2012-10-27)
   Rapporten er en evaluering av pleie og omsorgstjenesten i Volda kommune. Vi har vurdert behov og dimensjonering av sektoren, samt utført analyser og gjort vurderinger knyttet til drift, rapportering og organisering.
  • Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-04-09)
   Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé ...
  • Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Lexau, Øyvind; Streitlien, Åse; Hagen, Anette; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2013-02-28)
   På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Telemarksforsking sett på mulige konsekvenser av overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagesektoren.
  • Nordhordland Kommunestruktur 2015. Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) 

   Lie, Kjetil; Baksås, Tor Erik; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Research report, 2013-12-20)
   Regionrådet for Nordhordland har hausten 2013 fått utarbeida ein rapport som vedtaksgrunnlag for val av vidare prosess knytt til prosjektet «Kommunestruktur 2015». Rapporten tek for seg ulike sider ved å velje å gå vidare ...
  • Utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Nygaard, Marit Owren; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-09-12)
   Denne utredningen drøfter framtidig kommunestruktur i Ofoten. Rapporten anbefaler at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. ...