Recent Submissions

 • Big Five Personality Profiles in the Norwegian Special Operations Forces 

  Skoglund, Tom Hilding; Brekke, Thor-Håvard; Steder, Frank Brundtland; Boe, Ole (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This study is the first to report on Big Five personality traits of employees in the Norwegian military Special Operations Forces (NORSOF). Three research questions were formulated for this study, aiming to investigate (1) ...
 • Talent development in a longitudinal perspective: Elite female handball players within a sport school system 

  Kristiansen, Elsa; Stensrud, Trine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The purpose of the present longitudinal study was to explore the psychological and physical transition into (and subsequent 3 years in) a Sport Academy High School of 10 young female handball players. Psychological (coping ...
 • Et dynamisk perspektiv på strategisk rekruttering 

  Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein; Røstum, Eli Eidsli (Journal article; Preprint, 2020)
  Studiens problemstilling er: «Hvordan kan rekrutteringsprosessen etableres som en strategisk forankret og formalisert prosess i virksomheter?». Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs. Riktig kompetanse er ...
 • Do boards of directors foster strategic change? A dynamic managerial capabilities perspective 

  Åberg, Carl; Torchia, Mariateresa (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  The purpose of this study is to understand the dynamic relationships between managerial human capital, dynamic managerial capabilities and strategic change within boards of directors. Building on the dynamic managerial ...
 • Can board leadership contribute to board dynamic managerial capabilities? An empirical exploration among Norwegian firms 

  Åberg, Carl; Shen, Wei (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This study explores how board leadership may influence the board dynamic managerial capabilities. We draw on the dynamic capabilities perspective to examine the effect of board chairs on the dynamic managerial capabilities ...
 • Guidelines for Need-Supportive Coach Development: The Motivation Activation Program in Sports (MAPS) 

  Berntsen, Hedda; Kristiansen, Elsa (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  The purpose of this article is to share the conceptual framework, design, and impact evidence of a coach development program that was aimed at teaching coaches how to act need-supportive toward their athletes. Informed by ...
 • Fysisk butikk: levende, død eller nytt liv? 

  Fredriksen, Jan Ivar; Refvik, Linda (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. Kundens handlemønstre er i sterk endring. Kommunikasjon og salg skjer gjennom flere kanaler, med en miks av analoge ...
 • Vekstbarometeret: dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst 

  Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Artikkelens problemstilling er: Hvordan skapes bære­kraftig vekst for en region? Artikkelen presenterer, drøfter og demonstrerer et vekstbarometer hvor hensikten er å vise hvilken evne næringsstrukturen i en region har til ...
 • Service tasks of board of directors: A literature review and research agenda in an era of new governance practices 

  Åberg, Carl; Bankewitz, Max; Knockaert, Mirjam (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  In their seminal review article on board of directors, Johnson, Daily, and Ellstrand (1996) distinguished between the control, service, and resource dependence tasks of the board and called for a stronger focus on board ...
 • LITERATURE REVIEW: THE TREATMENT OF ELECTRONIC PROCUREMENT IN CORE IS JOURNALS AND CONFERENCE PAPERS 

  Longva, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Procurement forms a vital part of any business' operation and accrues more than 50% of most companies' costs (Van Weele 2005). Electronic procurement (e-procurement) plays an increasingly important role when enterprises ...
 • Reisepol-rapport: Planlegging og bestilling av feriereiser i Norges viktigste markeder 

  Engeset, Marit G.; Nyhus, Ellen Katrine (Research report, 2016)
  Denne rapporten presenterer resultatene av en undersøkelse der formålet har vært å belyse hvordan Norges reiselivsnæring gjennom gode pakking- og distribusjonsløsninger kan bli mer konkurransedyktig internasjonalt. Spørsmålene ...
 • Selecting officers based upon character strengths: Applications for leadership development 

  Boe, Ole (Chapter, 2019)
  This chapter discusses how character strengths can be a relevant tool for selection of military officers, prediction of entrance into a military academy, leadership education, and prediction of military performance. Twelve ...
 • TTIP -- Partnerskapsavtalen mellom EU og USA 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2015)
  Forhandlingene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA startet i juli 2013. Hvis forhandlingene lykkes, vil verdens to største handelspartnere, EU og USA, kunne inngå den mest dyptgående ...
 • Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2017)
  Handelspolitikk blir sjeldent en del av den norske valgkampen. Hvis da ikke spørsmålet om et norsk medlemskap i EU står på den politiske dagsorden. Men med en stadig økende globalisering og utviklingen av regionale- og ...
 • "Den solberske parlamentarisme": Ny og særegen i norsk politikk? 

  Grindheim, Jan Erik; Strøm, Kaare W. (Research report, 2018)
  Ved stortingsvalget 11. september 2017 fikk Høyre, Fremskrittspartiet (FrP), Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) samlet flertall i Stortinget, og statsminister Erna Solbergs regjering fra 2013 kunne fortsette. Etter ...
 • Nisjepartier -- en styrke eller svakhet for demokratiet? 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2016)
  Så lenge de små partiene, med sine nisjesaker, trengs som koalisjonspartnere for de masse- mobiliserende partiene i norsk politikk, Høyre og Arbeiderpartiet, vil småpartiene kunne få en makt og innflytelse på politikken ...
 • Hvor går det europeiske sosialdemokratiet? 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2017)
  Den franske presidentvalgkampen i april og mai 2017 er et symbol på noen av de grunnleggende endringene som har skjedd i vestlige demokratiers politiske landskap de siste 15 årene. I første valgomgang fikk den konservative ...
 • Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme? 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2018)
  I den norske valgkampen i 2017 kom leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og tidligere leder i tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, gjentatte ganger med en påstand om at høyrepolitikk fører til høyrepopulisme. Dessuten ...
 • Forent i forskjellighet? Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
  Europaparlamentet i Den europeiske union (EU) har i dag 751 representanter fra EUs 28 medlems- stater. Disse nomineres av og representerer de politiske partiene i medlemsstatene, og velges av EUs innbyggere i direkte valg ...
 • Hva betyr Brexit for EØS og for Norge? 

  Grindheim, Jan Erik (Research report, 2018)
  Åpningen på Prins Hamlets monolog i Shakespeares skuespill fra rundt 1600 – her i André Bjerkes oversettelse, forteller oss hvilken skjebne britene har stilt seg selv overfor i sitt forhold til EU etter to år med forhandlinger ...

View more