Nye registreringer

 • Improved indoor lighting improved healthy aging at home – an intervention study in 77-year-old Norwegians 

  Falkenberg, Helle Kristine; Kvikstad, Tor Martin; Eilertsen, Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Introduction: Healthy aging and good quality of life is important to allow older people to live at home. Lighting is a significant environmental attribute promoting visual, physical, and mental health. Due to normal visual ...
 • Composition of Collaborative Innovation Networks: An Investigation of Process Characteristics and Outcomes 

  Veflen, Nina; Scholderer, Joachim; Elvekrok, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  In this study we test how different ways of composing collaborative action networks influence food innovation. Networks have received considerable attention in the literature and are perceived to enhance the likelihood of ...
 • The Relationships Between Self-Concept, Self-Efficacy, and Military Skills and Abilities 

  Boe, Ole; Säfvenbom, Reidar; Johansen, Rino Bandlitz; Buch, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Abstract. This study investigated the relationship between academic self-concept, academic self-efficacy and the self-reported acquirement of certain specific military skills and abilities. Our sample consisted of 141 ...
 • The Relationship between Self-Concept, Self-Efficacy, and Military Skills and Abilities 

  Boe, Ole; Säfvenbom, Reidar; Johansen, Rino Bandlitz; Buch, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  This study investigated the relationship between academic self-concept, academic self-efficacy and the self-reported acquirement of certain specific military skills and abilities. Our sample consisted of 141 military cadets ...
 • Should the beneficiaries pay? 

  Huseby, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Many theorists claim that if an agent benefits from an action that harms others, that agent has a moral duty to compensate those who are harmed, even if the agent did not cause the harm herself. In the debate on climate ...
 • The Downstream Consequences of Problem-Solving Mindsets: How Playing with Legos Influences Creativity 

  Moreau, C. Page; Engeset, Marit G. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Business leaders, governments, and scholars are increasingly recognizing the importance of creativity. Recent trends in technology and education, however, suggest that many individuals are facing fewer opportunities to ...
 • Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket 

  Elvekrok, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I artikkelen undersøker jeg utviklingen i den partsregulerte tillitsvalgtrollen slik den er rammet inn i avtaleverk. Gjennom en dokumentanalyse viser jeg at tre avtaler har hatt avgjørende innflytelse for utvikling av ...
 • Fallforebygging i samhandlingsreformen 

  Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine; Schou, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Et hovedmål i samhandlingsreformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten, blant annet fordi dagens helsetjeneste kritiseres for å prioritere ressurskrevende og spesialisert behandling fremfor ...
 • Evaluation effects of bundle size and price presentation 

  Engeset, Marit G.; Opstad, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Purpose – Marketers often combine products in bundles to increase demand. Research has shown that itemizing the prices of the individual products in the bundle raises evaluations in some situations. The purpose of this ...
 • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

  Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
 • The impact of second home tourism on local economic development in rural areas in Norway 

  Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin; Drag, Eivind; Krogh, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Over recent decades, rural–urban migration and a decrease in wealth have been major challenges faced by European rural areas. Maintaining urban and rural settlements throughout the country has been an important aim of ...
 • HiBu's næringslivsbarometer : oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 

  Engeset, Marit G.; Stubberud, Hans Anton (Others, 2010-08-20)
  • Næringslivet på Ringerike har merket finanskrisen, først og fremst gjennom redusert omsetning. • Omsetningssvikt oppleves som den største utfordringen akkurat nå. • Det er positive forventninger til økonomisk utvikling ...