• High current arc erosion on copper electrodes in air 

   Øyvang, Thomas; Fjeld, Elin; Rondeel, Wilhelm; Hagen, Svein Thore (Conference object; Peer reviewed, 2011)
   An arc fault inside metal enclosed switchgear will cause the pressure to rise and vaporization of electrode material may contribute to the pressure rise. An experimental study of high current arc erosion on copper electrodes ...
  • Small scale arc fault testing of medium voltage metal enclosed switchgear 

   Fjeld, Elin; Hagen, Svein Thore (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-16)
   Internal arc fault tests are important for ensuring the safety of medium-voltage metal-enclosed switchgears. Since these tests are conducted at full scale, the costs of the test objects as well as the high-power laboratory ...
  • Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk 

   Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias (Conference object, 2019)
   Denne studien baserer seg på perspektiver rundt dyplæring. Det søkes å vise hvordan mer tudentaktive læringsformer kan skape mere robuste læringspraksiser som igjen muliggjør dyplæring. Studien søker å vise at en slik ...