• Tro på fengsel som virkemiddel? 

      Amundsen, Marie-Lisbet (Journal article, 2009)
      Gjengangerne i norske fengsler har ofte sammensatte problemer. Med innsats fra helse- og sosialarbeidere før og etter soning er det håp om at intensjonene med straffegjennomføringen kan oppfylles.