• Studentaktive vurderingsformer i norsk lærer- og optometriutdanning 

      Burner, Tony; Baraas, Rigmor C.; Falkenberg, Helle Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Medstudentvurdering er en form for studentarbeid som er blitt tatt i bruk og forsket på i større omfang internasjonalt enn nasjonalt. Her presenteres to casestudier med bruk av medstudentvurdering fra to ulike profesjons ...