• Profesjonaliseringen av norsk kulturforvaltning, 1980–2000 

      Kvarv, Sture (Professional article, 2018-03-13)
      I perioden 1980–2000 skjedde det en økende profesjonalisering av norsk kulturforvaltning på statlig og kommunalt nivå i Norge. En slik utvikling kan relateres til samfunnsendringer generelt og til særegenheter ved kulturlivet ...