• Mikronisert Solaritt (Ca-silikat) for bruk i vassdragskalking 

      Lydersen, Espen; Høgberget, Rolf; Fjeld, Eirik (NIVA-rapport;, Research report, 2019)
      To typer av mikronisert solaritt (Ca2SiO4); Sol.2 og Sol.3, ble undersøkt for egnethet til bruk i vassdragskalking. Solarittene ble sammenliknet med de tradisjonelle kalkingsmidlene CaCO3 og NaOH i labforsøk for å studere ...