• Dersom moralsk ansvar omformes til teknisk ansvar 

   Kroken, Randi (Journal article, 2006)
   For ansatte i helse – og sosialsektoren, som står i et ansikt til ansikt med brukerne, – er ansvar å imøtekomme konkrete og personlige hjelpebehov. For ledere og politikere dreier derimot ansvar seg om budsjettsstyring og ...
  • Nye perspektiver på sosialarbeideres samfunnsoppdrag 

   Kroken, Randi (Journal article, 2006)
   Nye ansvarlighetsformer vokser fram som følge av økende fokus på økonomisering og effektivisering i moderne velferdsorganisasjoner. Flere studier viser at helse- og sosialarbeidere oversvømmes av ansvar, mens aktører på ...