• Er elbilen et bærekraftig alternativ til fossilbilen? 

      Tokheim, Lars-André; Høidalen, Øivind; Fuglaas, Geir (Report, 2021)
      De globale klimagassutslippene må reduseres til nær null i løpet av de nærmeste tre tiårene om vi skal unngå dramatiske endringer av klimaet. Transportsektoren, herunder personbilen, står for en betydelig del av ...