• Norges første trykte bøker. Nidarosprovinsens siste 

      Hareide, Sigurd (Journal article, 2019)
      Bokåret 2019 har vært en nasjonal feiring av boken, lesingen og leserne. Årsaken til all denne bokoppmerksomheten er femhundreårsjubileet for to katolske bøker utgitt i 1519, de første trykte bøkene på norsk oppdrag.