• God omsorg for urolige personer med demens 

      Thorvik, Karin Elisabeth; Helleberg, Kristin Mjelde; Hauge, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Bakgrunn: Hovedideen i dette prosjektet er å utforske og beskrive god omsorg. Teoretiske beskrivelser av god omsorg er vanskelig å anvende i en konkret klinisk situasjon. Det er derfor viktig å få fram mer konkrete ...