• Åndelig omsorg til personer med demens i sykehjem 

      Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Kvigne, Kari; Danbolt, Lars Johan; Hauge, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Åndelig omsorg i pleien til personer med demens, er et lite undersøkt tema. Sykepleiere rapporterer at de mangler kompetanse innenfor området, og at åndelig omsorg er vanskelig i praksis. Hensikten med denne litteraturstudien ...