• Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande 

   Johansson, Ann-Marlene; Lindberg, Viveca (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil ...
  • Design og håndverkog Tekstil på Island 

   Olafsson, Brynjar; Joelsdottir, Asdis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. ...
  • Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD 

   Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til ...
  • Handlingsrammer og handlingsrom i kunst og handverksfaget: korleis institusjonelle mønster medverkar i studentars skapande prosessar med installasjonar 

   Rimstad, Åsta (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artikkelen ser på to ulike undervisningsopplegg der faglærarstudentar i kunstog handverk arbeiddemedinstallasjonar. Utifrå nokre konkrete eksempel blir det belyst korleis forståingar, tilnærmingar og arbeidsmåtar som er ...
  • Kulturarvens ulike ansikt 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I dag er spørsmålet om overføring av kulturarv i skolen et relevant tema i diskusjonen om skolens innhold. På den ene side synes samfunnet å ha behov for et innhold som rommer sentrale verdier som kan skape identitet og ...