• Bruk av naturis i norsk ferskfiskomsetning, 1860-1940 

      Kobberrød, Jan Thomas (Chapter; Peer reviewed, 2020)
      Selv om Norge etter hvert eksporterte en betydelig mengde is, blekner likevel iseksporten mot de virkelig store varegruppene i norsk handelsstatistikk. Tre og fiskeprodukter var og forble dominerende ut 1800-tallet. I ...