• ABC og lesebok : noen sentrale trekk ved utviklingen av innholdet 

      Bjørnsrud, Halvor (Journal article, 1992)
      Når vi betrakter historien og abc-er og lesebøker fra omkring 1780 og fram til omtrent 1980, kan vi grovt skille mellom tre faser i utviklingen. Pietisme og opplysning, 1870-1880. Lesestoff om Norge og arbeidsskolepedagogikk, ...