Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørhus, Grete Skeie
dc.date.accessioned2017-01-19T09:53:57Z
dc.date.available2017-01-19T09:53:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427775
dc.description.abstractofte lovet pasienten det, og bidrar med mange omsorgsoppgaver for at pasienten skal kunne være hjemme lengst mulig. For at pasienten skal få innfridd sine ønsker om å avslutte livet i eget hjem, er det nødvendig med oppfølging fra helsevesenet av et personale med kunnskap i grunnleggende palliasjon. Pårørende har behov for å bli sett og hørt, de trenger avlastning og støtte for å klare å ha omsorg for den døende pasienten hjemme. Formål: Studiens formål er å få en dypere forståelse av pårørendes erfaringer når deres nærmeste ønsker å dø hjemme. Metode: Studien har et kvalitativt beskrivende design innenfor en hermeneutisk forståelsesramme. Metoden for datainnsamling er intervju. Utvalg: Utvalget består av 6 pårørende som har erfaring med hjemmedød eller lengst mulig tid i hjemmet før dødsfallet Resultat: Funn viser at å få dø hjemme i sine vante omgivelser, er et sterkt ønske hos pasienten. Pårørende har ofte lovet pasienten at de skal få være hjemme så lenge de klarer. Det kommer frem at pårørende strekker seg veldig langt, de tar ansvar for mange krevende omsorgsoppgaver og de kan bli veldig slitne. Oppfølging fra helsevesenet, god symptomlindrende behandling og nødvendig støtte og avlastning for pårørende er nødvendig for at pasienten skal få dø hjemme. Det er behov for helsearbeidere med kompetanse i grunnleggende palliasjon, som er villige til å se de pårørende og kartlegge pårørendes omsorgsbyrde og iverksette tiltak for avlastning og støtte til pårørende. Kreftsykepleier er en god ressurs i kommunene. En av de to pasienter som døde hjemme, fikk oppfølging av kreftsykepleier i hjemmet. Pårørende sier uten henne hadde hun ikke klart det. Pårørende har behov for å bli sett og hørt, men opplever av og til en kamp med helsevesenet. Konklusjon: Mange kreftpasienter i palliativ fase ønsker å dø hjemme, og de pårørende strekker seg ofte langt for å innfri dette ønsket så lenge de klarer. Pårørende utfører mange komplekse omsorgsoppgaver i hjemmet, de er opptatt av at pasienten skal få den beste symptomlindrende behandling og pleie og er avhengig av oppfølging fra helsevesenet. Pårørende kan bli veldig slitne, de har behov for avlastning og ønsker å bli sett og hørt. Pårørende i denne studien erfarer at hjemmesykepleien stiller opp, fastlegen har de lite kontakt med og sykehjem er et godt sted å avslutte livet dersom pasienten ikke kan være hjemme. Det kommer frem at kreftsykepleier i kommunen var av stor betydning når pasienten er døende hjemme. Palliativt team er stor betydning for flere pasienter og pårørende i studien, angående symptomlindrende behandling og oppfølging av pårørende. Pårørende opplever ikke å bli sett og hørt når pasienten er innlagt på sykehus.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerudnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectdødennb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titlePårørendes erfaringer når deres nærmeste ønsker å dø hjemmenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel