• Är verkligheten bredare? Om sångstil i dagens folkmusik 

      Moberg, Elin (Master thesis, 2013)
      I den här studien undersöker jag om beskrivningar som finns på ett ”äldre folkligt sångsätt” – och som används i utbildning och som många refererar till - stämmer överens med ”verkligheten” som den presenteras i ...