• Gull i grønne skoger 

      Haug, Ada Sophie Bakk (Master thesis, 2021)
      I denne avhandlingen har jeg sett på hvordan sanking av bjørkenever kan være til inspirasjon for eget skapende arbeid. Jeg har undersøkt hvordan inntrykk fra sankeprosessen kan komme til uttrykk i gjenstander av never, og ...