• Effekter av veisalting på småkreps i veinære innsjøer langs E134 

      Sand, Mats Emil (Master thesis, 2014)
      I løpet av de siste 20 årene har saltmengdene som blir brukt på norske veier blitt tredoblet. Økt bruk av salt på veiene kan føre til negative biologiske effekter på planter og dyr både terrestrisk og akvatisk. Saltet ...