• Overførbar antibiotikaresistens hos Escherichia coli. 

      Langerud, Beathe Kiland (Master thesis, 2008)
      INNLEDNING: Escherichia coli er en del av den fekale normalfloraen hos mennesker og varmblodige pattedyr, men kan også forårsake ekstraintestinale infeksjoner. Særlig kjent er den som etiologisk agens ved ukompliserte ...