• Brunstaktivitet og dominanshierarki hos hjort 

      Solevågseide, Monika; Skaret, Hege Ann (Master thesis, 2006)
      NORSK SAMMENDRAG: Dette studiet fastslår dominanshierarkiet mellom 6 hjortebukkar (Cervus elapus atlanticus) frå eksperimentell hegn på Dagsrud i laupet av brunsten 2002. Me fann ut at interaksjonstypane som til dømes ...