• GIS modellering og EUs vanndirektiv for akvifer 

   Solli, Erika Marcela Delgado (Master thesis, 2016)
   Norge gjennomfører EUs vanndirektiv 2000/60/EF ved å utarbeide vannforskriften som trådte i kraft i 1.1.2007. I følge vannforskriften skal alle vannforekomstene i Norge ha minst "god" kjemisk og kvantitativ tilstand innen ...
  • Subsurface mapping of Revdalen 

   Arvidsen, Rasmus; Torp, Jørgen (Master thesis, 2016-01-18)
   In Revdalen in Bø county there has been a lot of research of the possible contamination of the ground water, and the ground water wells which are used by the households in the area. The contamination is connected to the ...