• Klassifisering av miljøtilstand i vann ved bruk av vannplanter 

      Tellesbø, Aud Sylvi (Master thesis, 2014)
      Menneskelige aktiviteter forårsaker antropogene påvirkninger som reduserer vannkvaliteten i mange innsjøer over hele kloden. Europa har gjennom Rammedirektivet for vann, heretter vanndirektivet, satt bærekraftig forvaltning ...