• Forekomst av mikroplast fra veimerking i veinære innsjøer 

      Rougthvedt, Lene Kristin (Master thesis, 2019)
      I denne masteroppgaven er det sett på forekomst av mikroplastpartikler med opphav fra veimerking i sedimentene til lokalitetene Audnabekken/Hanesbukta i Norsjø, Seljordsvatnet deltaområde og Elgsjø, samt et rensebasseng ...