• Fungal succession in a cultured Norway spruce (Picea abies) forest 

      Ropiak, Paulina Anna (Master thesis, 2023)
      Et av de mest sentrale temaene innen økologi er forholdet mellom biologisk mangfold og økosystem. Mange vedboende sopp er nedbrytere, med en viktig rolle i sirkulasjonen av materie og skaping av leveområder for andre ...