• Candidatus neoehrlichia mikurensis i Ixodes ricinus i Norge 

      Raasok, Cecilie (Master thesis, 2016-01-18)
      Mikroorganismer som bakterier og virus kan overføres mellom mennesker og dyr, noen av disse kan være potensielt patogene. Candidatus Neoehrlichia mikurensis er en flåttbåren patogen bakterie som første gang ble karakterisert ...