• Prevalens av flåttborne patogena på Nordmøre 

      Kvandahl, Amalie (Master thesis, 2023)
      Vektorborne sjukdommar fører til meir enn 700 000 dødsfall på global basis. Eit døme på vektorborne sjukdommar er flåttborne sjukdommar. I dei siste åra har det både på global basis generelt, og i Noreg vore ein auking i ...