• Beach litter dynamics: A Mark-Recapture Study 

      Solbakken, Vilde Sørnes (Master thesis, 2021)
      En betydelig del av marin forsøpling forurenser verdens kystlinjer. Søppelets akkumulering på strender representerer et produkt av de to prosessene avsetning og oppbevaring, som er to prosesser det ikke finnes mye kunnskap ...