• Effekter av skogbrann på phytoplankton i innsjøer. 

      Eskildt, Cecilie (Master thesis, 2012)
      SAMMENDRAG: Som del av forskningsprosjektet Pyrowater undersøkes i denne oppgaven phytoplanktonsamfunn i den hensikt å avdekke eventuelle effekter av skogbrann på organismegruppen. Det har vært få store skogbranner i ...