• Amfibieundersøkelser i Mykland, Aust-Agder Hvor finnes de og hvorfor? 

      Andersen, Eivind Ekholt (Master thesis, 2013)
      I mange deler av verden rapporteres det om betydelige nedganger i amfibiepopulasjoner. Det er trukket fram en rekke årsaker til dette. Vannforsuring som følge av sur nedbør kan være en sannsynlig årsak til tilbakegang av ...