• Å forstå «dei andre» Ein studie av skulen som arena for forsoningsarbeid 

   Heggdal, Kristine (Master thesis, 2016-01-18)
   Tema for oppgåva er «skulen som arena for forsoningsarbeid». Oppgåva er avgrensa til å omhandle ungdommar som har teke faget «Cultural and Spiritual Heritage of the Region» (CSHR), ved tre ungdomskular i den nord-austlege ...
  • Den Kulturelle Spaserstokken - satsing på eldrekultur? 

   Haugen, Magne (Master thesis, 2016-01-18)
   Den Kulturelle Spaserstokken er ei ordning der Staten løyver pengar til kulturtiltak for eldre. Den vart lansert av regjeringa Stoltenberg i august 2006, og kom inn på statsbudsjettet frå 2007. I starten fordelte ...
  • Gjenbruk. Hvorfor velge gjenbruk i et forbrukersamfunn 

   Klokkehaug, Heidi Elise (Master thesis, 2016-01-18)
   Vi lever i et forbrukersamfunn, hvor salg av varer og tjenester, er grunnleggende for økonomien. Gjenbruk har blitt populært de siste årene, og det kommer stadig nye artikler på internett, om hvordan man finner ...