• Litteraturpolitikk i Norge og Sverige: en komparativ analyse 

      Rongevær, Rebekka Sofie Birgitte Granli (Master thesis, 2021)
      Dette er en sammenlignende analyse om litteraturpolitikk i Norge og Sverige. De to nabolandene deler mange fellestrekk i hvordan de organiserer sine litteraturfelt, men det finnes også flere forskjeller. Gjennom min ...