• Et frivillighetens hus - møteplass for integrasjon? 

      Nilsen, Taave Cathrine (Master thesis, 2016)
      Masteroppgaven med tittelen «Et frivillighetens hus – møteplass for integrasjon?» er en studie av et frivillighetshus i Asker kommune. Formålet har vært å danne et bilde av dette husets rolle for opplevelsen av integrasjon ...