• L'art pour l'art? : kunst, penger og makt - Oslo mot røkla 

      Nesheim, Kirsti Arvesen (Master thesis, 2013)
      Dette er en masteroppgave innenfor tverrfaglige kulturstudier, hvis formål er å si noe om forholdet mellom offentlige myndigheter og kunstfeltet, med særlig vekt på offentlig støtte til kunstfeltet. Oppgaven problematiserer ...