• Forventninger, fenomener og folkesjel i Nome kommune 

      Røimål, Amalie Haugen (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven handler om hvordan det har vært å forankre et relativt stort kulturprosjekt hos et utvalg kulturaktører i Nome kommune. Jeg belyser hvilke diskurser som har en innvirkning på forankringen og hvordan ...