• De uformelle filmskolene 

      Bakke, Henrik Alfheim (Master thesis, 2022)
      Dette oppgaven handler om hvordan Cinemateket i Oslo og Cinemateket i Trondheim fungerer som læringsarenaer for filmkunnskap. Dette har blitt gjort ved å intervjue ansatte og publikum ved disse cinematekene, samt ...