• Tilstades. Opplevinga av stilla. Menneskje - Natur i levande dialog 

      Tveito, Tone Jorunn (Master thesis, 2005)
      Denne avhandlinga har til føremål å skildre ein veremåte som eg kallar for ”opplevinga av stilla”. Med dette meiner eg ein indre tilstand som du får når du er tilstades og har kjensla av å vere i eitt med det rundt deg ...