• Over stok og sten - Et fænomenologisk blik på naturløbets kvaliteter 

      Poulsen, Susanne (Master thesis, 2016-11-05)
      Dette masterprojekt er en kvalitativ og fænomenologisk undersøgelse af naturløb som fænomen. Projektet forsøger at afdække de kvaliteter som de opleves af løbere der foretrækker at løbe i naturen. Gennem samtaler med seks ...