• Analyse av hverdagen ved et helhetsorientert toppidrettstilbud 

      Moldal, Dag Andre (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven er skrevet ved Høyskolen i Telemark avdeling Bø, nå under navnet Høyskolen i sør-øst Norge avdeling Bø. Studieretning er idrettsfag med fokus på tilrettelegging og organisering av et helhetsorientert ...