• Fluktuasjon av progesteron og østradiol hos fysisk aktive kvinner 

      Moe, Mette Pettersen; Roe, Mariann Austigard (Master thesis, 2021)
      Hos fysisk aktive- og idrettskvinner synes det å mangle referanseområder på østradiol- og progesteronkonsentrasjoner gjennom de ulike menstruasjonsfasene (MS-fasene). De kvinnelige kjønnshormonene østradiol og progesteron ...