• Another brick in the wall: Det disiplinerte sinnet i kroppsøving 

      Mo, Lene Kristin (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven undersøker hvordan livsmestring konstitueres i kroppsøving. Jeg belyser hvordan vitenskaper og kunnskapspraksiser i det forrige århundret og frem til i dag har muliggjort livsmestring i kroppsøving. Det ...