• Svømmedyktighet et kompetansemål ikke laget for alle elever 

      Mehus, Øyvind (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne undersøkelsen er å innhente mer informasjon om hvorfor det er så mange elever som ikke lykkes med å nå kompetansemålet om svømmedyktighet etter 4. klassetrinn. Jeg har valgt å sette søkelys på elevenes ...