• Kroppsøvingslæreren som en tusenkunstner 

      Lieberg, Victoria Mariell (Master thesis, 2022)
      Dette er en masteravhandling i kroppsøving-, idretts -og friluftslivsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tema for oppgaven er vurdering i kroppsøving på videregående skole og retter søkelys på kroppsøvingslærers erfaringer ...