• Casestudie av Odd Ballklubb sin talentutviklings virksomhet 

      Liabø, Lasse Henrik Klever (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven redegjør jeg for hvilke synspunkter og perspektiver som ligger til grunn for Odd sitt arbeid med talentutvikling. Jeg har anvendt en holistisk økologisk tilnærming i en kvalitativ casestudie angående ...