• Fysiologiske prestasjonsbestemmende faktorer i langrenn 

      Johansen, Jan-Michael (Master thesis, 2016)
      Formål: Målet for den foreliggende studien var å undersøke potensielle sammenhenger mellom fysiologiske og antropometriske variabler, og en kontrollert prestasjonstest på rulleski blant en gruppe aktive juniorlangrennsløpere. ...