• Kvinners deltakelse i og opplevelser av jakt 

      Andersen, Ine Marie Ravn (Master thesis, 2022)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan kvinner opplever å være jegere i en mannsdominert jaktkultur, med fokus på opplevelser av hindringer og barrierer, og kjønnsforskjeller. Oppgavens problemstilling ...