• Treningssenterets sosiale orden og kvinners ubehag 

      Lie, Marianne Finnerud (Master thesis, 2022)
      Formål: Formålet med denne masteravhandlingen er å se på treningssenteret som en spesiell sosial orden, og hvordan dette er med på å skape ubehag for kvinner som benytter seg av treningssenteret. Avhandlingens problemstilling ...