• Nordic walking : stavgang i et sosiologisk perspektiv 

      Bergsland, Jon Einar (Master thesis, 2006)
      Rapporten fremstår todelt, der den først har til hensikt å beskrive hvor populær stavgang har blitt i Norge. Deretter går den inn i en sosiologisk tankegang der den skulle forklare hvorfor den hadde fått en slik popularitet. ...